Tjänster, Abonnemang & Produkter

Tjänster

Konsultation
Installation av: PC, Servrar, Skrivare, Nätverk, E-post
Felavhjälpning
Säkerhet
Hemsidor

Abonnemang

Office 365
Online Backup
Antivirus
Support/HIH

Produkter

Hårdvara: PC (Windows / Apple), Servrar, Skrivare, Nätverk
Mjukvara: Microsoft Office, Microsoft Windows
Smartphones
Surfplattor